Zurück


2. Tag: Vom Rifugio Alpe Sponda hoch zum Bassa del Barone